ข่าวสาร

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน Rok Cup Round 3

ขออภัยที่ต้องประกาศว่าการแข่งขัน Rok Cup Thailand สนามที่ 3 ในวันที่ 27 และ 28 มิถุนายนนี้มีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป

เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตราการของรัฐในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ทางผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งกำหนดการแข่งขันใหม่ให้ทราบภายหลัง