ลงทะเบียน

ROK CUP THAILAND 2024📢 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ROK CUP THAILAND 2024 สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ณ สนามพีระ คาร์ท จังหวัดชลบุรี  


 กรุณาลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567

หากไม่ได้ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าสมัครเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท


Link :: (ลงทะเบียนสำหรับนักแข่ง)

https://forms.gle/HoKEGVGCM3Aq11tYA


Website : Rok Cup Thailand
Facebook : Rok Cup Thailand