ข่าวสาร

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน Rok Cup Round 2ขออภัยที่ต้องประกาศว่าการแข่งขัน Rok Cup Thailand สนามที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป

เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตราการของรัฐในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ทางผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งกำหนดการแข่งขันใหม่ให้ทราบภายหลัง