ข่าวสาร

กำหนดวันแล้ว! สำหรับชาว Rok Cup Thailand 2020กำหนดวันแล้ว! สำหรับชาว Rok Cup Thailand 2020
เตรียมตัวต้อนรับกับความมันส์และความสนุกสนานกันได้เช่นเคย

สนาม 1    : 24-26 กรกฎาคม 2563 สนามพีระ คาร์ท
สนาม 2-3 : 21-23 สิงหาคม 2563 สนามพีระ คาร์ท
สนาม 4    : 20-22 พฤศจิกายน 2563 สนามพีระ คาร์ท

แล้วพบกันครับ...

#rokcupthailand #karting #singhacorporation