ข่าวสาร

เปิดรับสมัครแล้ว Rok Cup Thailand 2019

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.rokcupth.com/th/download
สมัครทางเว็บไซต์ :
http://www.rokcupth.com/th/register

สมัครทาง Email :
[email protected]
(โดยผู้สมัครต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, อายุ , รุ่นที่จะสมัคร , สนามที่จะลง , และเลขที่ใบขับแข่ง)
#RokCupThailandSS2