ข่าวสาร

📢 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ROK CUP THAILAND 2022 สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 ณ สนามพีระ คาร์ท จังหวัดชลบุรี ภายในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2565

📢 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ROK CUP THAILAND 2022 สนามที่ 3  ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 ณ สนามพีระ คาร์ท จังหวัดชลบุรี  ภายในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2565
👉🏼 1. ลงทะเบียน สำหรับนักแข่ง
https://forms.gle/Vz4JbuXdWaU5eJjr6
👉🏼 2. ลงทะเบียน สำหรับกรรมการ ทีมผู้จัดฯ ทีมช่าง ผู้ติดตาม
https://forms.gle/3FARkxhgm3gc2WRW8
📌 สำหรับสนามนี้จะไม่มีการตรวจ ATK แล้วนะครับ จะเป็นการแสดงประวัติการฉีดวัคซีน (หมอพร้อม) กับทางเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง เพื่อรับสติ๊กเกอร์
(ติดหลังบัตรประชาชน) สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าออกบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขัน
หมายเหตุ; ทางผู้จัดจะทำการตรวจ ATK เฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน,
คนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส (อย่างน้อย 3 เข็ม) หรือคนที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็น
ขอบคุณมากครับ 🙏🏼