ลงทะเบียน

นี้คือแบบฟอร์มการสมัคร การแข่งขันรายการ Rok Cup Thailand 2020 ในส่วนการช าระเงินค่าสมัคร และ เอกสารต่างๆ (ถ้ามี) จะส่งให้ทางอีเมลหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

{{ errorRound }}
{{ errorType }}

Exclude Retail Price And Rental Engine.

{{ errorEngine }}

ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน

{{ errorDriverName }}
{{ errorDriverLicensing}} Country of ASN, not License Number
Please indicate “independent” if applicable* {{ errorDriverTeam }}
{{ errorDriverDay }}
{{ errorDriverMonth }}
{{ errorDriverYear }}
{{ errorDriverEmail }}
{{ errorDriverTelephone }}
{{ errorDriverCountry }}
{{ errorDriverStartnumber }}

PARENT / GUARDIAN DETAILS

{{ errorDriverParentName }}
{{ errorDriverRelationShip }}
{{ errorDriverParentEmail }}
{{ errorDriverParentMobile }}

TEAM DETAILS

{{ errorDriverTeamBoss }}
{{ errorDriverTeamEmail }}
{{ errorDriverTeamMobile }}

Mechanic

{{ errorDriverMechanicName }}
{{ errorDriverMechanicMobile }}

Follower 1

Follower 2

{{ errorDriverFollower1Name }}
{{ errorDriverFollower2Name }}
{{ errorDriverFollower1RelationShip }}
{{ errorDriverFollower2RelationShip }}
{{ errorDriverFollower1Mobile }}
{{ errorDriverFollower2Mobile }}

Mechanic

 • ROUND

  TOTAL PRICE

 • {{roundName}}

  {{roundCost}} Baht.

  Exclude Retail Price And Rental Engine.

 • Payment Process by Transfer :

 • Siam Commercial Bank PCL. A/C No. 231-218173-0 , A/C Race Connection , Branch: Prachauthit Road

 • Payment notification procedure :

 • If payment is made, please send the proof to rokcupth@gmail.com or call 085-020-5162 K.First, 081-744-4477 K.Tin (Office Time)

{{ errorRecaptcha }}